Max-move

max-move

  • Select options
    ฿ 1,250
  • Select options
    ฿ 1,250
  • Select options
    ฿ 1,250

max-move เป็นเทคโนโลยีเส้นใยยางสังเคราะห์ที่ยืดได้ดีและสามารถหดกลับได้เท่ากับขนาดเดิม ที่ทางแบรนด์ใส่เข้าไปในกางเกงรุ่น workday ทำให้กางเกงสแลครุ่นนี้ยืดได้ เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนทำงานปัจจุบัน ที่ต้องลุก นั่ง เคลื่อนไหวเยอะ ทั้งเวลางานและนอกเวลางาน