Box Antibacterial

era-won กล่อง กล่องใส่รองเท้า กล่องอเนกประสงค์ Antibacterial Box

กล่องอเนกประสงค์ที่มีส่วนผสมของ Nano-Zinc พิเศษกว่ากล่องอื่นๆ
– กล่องมีความสามารถในการยับยั้ง แบคทีเรีย ทำให้ลดกลิ่นอับ กลิ่นเหม็นต่างๆของสิ่งเข้าที่เอาไปใส่ในกล่อง
– ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในทันที ที่โดนพื้นผิวของกล่อง
– สาามารถซ้อนกันได้ถึง 10 กล่อง เหมาะมากสำหรับใครที่มีพื้นที่เก็บของน้อย
– กล่องมาพร้อมกับตัวเชื่อมกล่อง หากเรียงกล่องไว้ติดกัน สามารถใช้ “ตัวเชื่อม” เพื่อให้กล่องคงติดกัน สามารกันล้มได้
– สามารถใส่ได้หลากหลายไอเทมในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นรองเท้า ผ้า แม้กระทั่งไว้เลี้ยงกิ้งก่า หรืองูยังได้เลย

Showing the single result