University

กางเกงรุ่น university นอกจากเอวจะยืดได้แล้ว ยังใช้เส้นใยพิเศษทำให้สีดำซีดช้ากว่าปกติด้วย เหมาะกับคนใช้งานบ่อยๆ ใส่กางเกงสีเดียวเป็นยูนิฟอร์ม

Showing the single result