ERA-WON GUIDE TO CARE

วิธีการดูแลกางเกง

– ควรซักก่อนสวมใส่เพื่อขจัดสีส่วนเกินออก
– ควรแยกซักผ้าสีเข้มและผ้าสีอ่อนออกจากกัน
– ห้ามใช้น้ำยาฟอกขาวหรือผงซักฟอกที่มีสารเพิ่มความขาว
– ไม่ควรใช้แปรงขัด
– อย่าใช้น้ำหรือน้ำยาผงซักฟอกนานเกินไป เมื่อซักแล้วให้รีบตาก
– กรณีซักเครื่องควรกลับด้านในไว้ด้านนอกก่อนซัก
– เวลาตากควรกลับด้านในไว้ด้านนอกและรูดซิปขึ้นเพื่อไม่ให้ด้านนอกโดนแดดมากเกินไป
– ควรรีดด้วยไฟปานกลาง

skinnychino-honeymustard

0 Comments

Leave a reply