food containers

เกิน50% ของชีวิตประจำวันของคนอยู่กับการกิน สุขภาพจะดีหรือไม่ดี อุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับเรื่องการกินสำคัญมากและคนมักจะมองข้าม เพราะปากของเราที่สัมผัสกับพลาสติกเป็นจุดนำพาเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายเราโดยตรง
.
วันนี้ทางแบรนด์ era-won กับทางบริษัท perma ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมเรื่องแอนตี้แบคทีเรีย โดยการผสม zinc ลงในพลาสติก ซึ่งก่อให้เกิดคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในร่างกาย เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจมากขึ้น

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก