WORK DAY ERA-WON

th-11134207-23030-wcw5uf0jfeov16_0

l Make it inspiring l
Available: All leading department store

occasions: School, Work, Weekend
Previously on workday!!
ไอเดียของสินค้า workday เริ่มมาจากคุณลูกค้าที่อยากได้กางเกงสำหรับใส่ทำงาน ทรงวัยรุ่นๆ สามารถเคลื่อนไหวได้ดี เพราะกางเกงของคนสมัยใหม่จะต้องใส่แล้วคล่องแคล่ว เคลื่อวไหวสะดวก แต่กางเกงทำงานปัจจุบัน มักจะเป็นทรงลุง หรือเป็นทรงขาเล็ก (skinny) ซึ่งใส่แล้วลุกก็ไม่สบาย นั่งก็ลำบาก

ทางทีมสินค้าจึงช่วยกันจัดทำกางเกงที่ตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ ผลลัพธ์ออกมาคือกางเกง เอราวอน workday กางเกงสแลคผ้ายืด ที่เน้นมากในเรื่องของความสวมใส่สบาย….

 

สามารถเข้าดูสินค้าได้ที่ : http://erawonstore.com/workday/

0 Comments

Leave a reply